توری حصاری

توری های حصاری تولیدی این شرکت مطابق استاندارد  BS EN 10223 p6  با روکش گالوانیزه یا PVC در چشمه های ۵ الی ۷ سانتی متر و قطر مفتول ۲/۵ تا ۴  میلی متر  با ارتفاع ۰/۵ تا ۴ متر تولید می گردد. برخی موارد کاربردی آن را می توان در حصار کشی اطراف مراکز صنعتی ، نظامی ، مرزی ، کشاورزی ، بنادر ، پارکها و راه آهن و مترو نیز یادآور شد و معمولا در کلاف های ۲۵ متری تولید و بسته بندی می شوند.