توری های حصاری تولیدی این شرکت با روکش ویا گالوانیزه و با چشمه های ۵ الی ۷ سانتی متر و قطر مفتول از ۲/۵ الی ۴ میلی متر و در ارتفاع ۱ الی ۴ متر تولید می گردد. برخی موارد کاربردی آن را می توان در حصار کشی اطراف مراکز صنعتی ، نظامی ، مرزی ، کشاورزی ، بنادر ، پارکها و راه آهن و مترو نیز یادآور شد و معمولا در کلاف های ۲۵ متری تولید و بسته بندی می شوند.