این محصولات جهت مصارف در ساخت فنرهای صنعتی ، زیگزاک ، تختخوابی ، ورزشی و صنایع نظامی مورد استفاده قرار می گیرد و تولیدات انجام شده نیز بر اساس استاندارد DIN 17223 و BS4637 و در اقطار ۲/۲۰ الی ۸ میلی متر و با نیروی گسیختگی متفاوت و در کلاف های ۲۰۰ کیلو گرمی تولید و عرضه می گردد.