مفتول فنر

این محصول برطبق استاندارد DIN 17223 و BS4637 و سایر استاندارد های معتبر در  اقطار ۲ الی ۱۰ میلی متر  از فولادهای کیفی پر کربن با نیروی گسیختگی مختلف از ۱۳۰ تا ۲۱۰ کیلوگرم بر میلی متر مربع در کلاف های ۱۵۰ تا ۴۰۰ کیلو گرمی تولید و عرضه می گردد. عمده ترین کاربرد های این محصول عبارتند از : ساخت انواع فنر ها با ساختمانها و سایز ها و سختی های متفاوت .