طناب مصنوعی ( پلی پروپیلن )

ماده اصلی تولید این طناب ها پلی پروپیلن می باشد طناب های مصنوعی در این شرکت بر مبنای استاندارد BS EN699 در رنگ های متنوع و با طناب مصنوعی سه استرندی در اقطار ۴ الی ۴۰ میلی متر بر مبنای استاندارد EN 699 از مواد اولیه از پلی پروپیلن تولید می گردد . در این محصولات از ماده خاصی که آنرا در مقابل اشعه ماورای بنفش مقاوم می سازد استفاده می شود.