در واحد های پلیمری کارخانجات این شرکت دو نوع نخ عدل بندی و دروگر تولید می گردد که کاربرد بسیار وسیعی در کشاورزی دارد.

 • مقاومت در برابر مواد شیمیایی
 • نداشتن ضرر برای دام
 • مقاوم در برابر حرارت
 • افزایش طول خیلی کم
 • مقاومت در برابر اصطکاک
 • نداشتن پرز
 • لغزش کم
 • استحکام بالا
 • انعطاف پذیری خوب
 • عدم جذب رطوبت
 • سبکتر از نخ های کنفی و سیزال
 • روان کار کردن در دستگاه
 • نمایان بودن در علوفه