malayerc_useradmin بدون دیدگاه

بدنبال یک قالب با طراحی خاص و منحصر بفرد می‌گردید؟

چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌ است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند.

بیشتر بدانید